Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ημερίδα για την Σαλιγκαροτροφία στην Καβάλα και στις Σέρρες

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ στην ΚΑΒΑΛΑ και στις ΣΕΡΡΕΣ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας διοργάνωσε στην Καβάλα στον πολυχώρο Μπάτης multiplex την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Εκτροφή σαλιγκαριών σε εγκαταστάσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, μια εναλλακτική επαγγελματική προοπτική». Η εκδήλωση μας είχε πρωτοφανή επιτυχία με πληθώρα συμμετεχόντων (άνω των 200 ατόμων) που προέρχονταν και από περιοχές εκτός των νομών του παραρτήματος μας.
Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση θα συνεισφέρει στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας βοηθώντας έναν ανερχόμενο κλάδο παραγωγής. Όμως, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της χτεσινής μας εκδήλωσης, θα θέλαμε επιστήσουμε την προσοχή στους υποψήφιους επενδυτές στον κλάδο της σαλιγκαροτροφίας που θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις κινήσεις τους, έτσι ώστε να επιτύχουν αποκομίζοντας υψηλά κέρδη για την επένδυση τους και όχι να προβούν σε περιττά έξοδα που θα τους αποφέρουν μόνο ζημία.
Συγκεκριμένα, στη χτεσινή μας εκδήλωση, τονίστηκε η ανάγκη να πιστοποιηθεί η παραγόμενη ποσότητα σαλιγκαριών για να μπορεί να εξαχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ξένων αγορών. Ακόμα, επισημάνθηκε η απουσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από αυτόν τον κλάδο, τον οποίο θα έπρεπε να ενισχύσει τόσο χρηματοδοτώντας την απαραίτητη έρευνα, όσο και την ενίσχυση των επενδυτών μέσω της ένταξης τους σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα (σχέδια βελτίωσης, αναπτυξιακός νόμος κ.λ.π.) άλλα και αναλαμβάνοντας υπεύθυνα και εμπεριστατωμένα την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγροτών, καταπολεμώντας έτσι τα φαινόμενα τυχοδιωκτισμού που παρατηρούνται στον κλάδο. Την ανάγκη αυτή ενημέρωσης, άλλωστε, την έχουμε τονίσει και στο παρελθόν προς το Υπουργείο παρακολουθώντας την άναρχη και χωρίς προοπτικές ανάπτυξη του κλάδου.
Όσον αφορά την εκτροφή κλειστού τύπου, αναλύθηκε εκτενώς η τεχνική της εκτροφής και επισημάνθηκαν τα προβλήματα και οι αποτυχίες της συγκεκριμένης εκτροφής. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η χρησιμοποίηση κατάλληλου και ταυτοποιημένου γενετικού υλικού προσαρμοσμένου στις συνθήκες εκτροφής και όχι η χρησιμοποίηση υλικού από τον φυσικό πληθυσμό, καθώς και η χρησιμοποίηση δοκιμασμένης και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας για να αποφύγουμε τις αποτυχίες.
Για την εκτροφή ανοιχτού τύπου, λόγω και των πολλών περιπτώσεων αποτυχιών στην εκτροφή σαλιγκαριών τον τελευταίο καιρό, θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη να γίνει περισσότερη έρευνα και δοκιμές πεδίου για να ελαχιστοποιηθούν οι αποτυχίες και να εξασφαλιστούν καλύτερα οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές.
Κλείνοντας τα συμπεράσματα της εκδήλωσης θα θέλαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «εάν είναι δυνατή η παραγωγή σαλιγκαριών στην χώρα μας;», η απάντηση είναι ότι σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν περί τις 10 μονάδες εκτροφής κλειστού τύπου (ημιεντατικής μορφής) που παράγουν εμπορεύσιμα σαλιγκάρια με ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα, καθιστώντας τες βιώσιμες. Σε κάθε περίπτωση το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας θα επανέλθει στο αντικείμενο διοργανώνοντας και άλλες ανάλογες ημερίδες σε άλλους Νομούς (π.χ. Σερρών) για να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας στην συνέχεια διοργάνωσε μια ‘‘πρωτόγνωρη’’ εκδήλωση – από πλευράς συμμετεχόντων οι οποίοι ξεπέρασαν τα 500 άτομα – στις Σέρρες σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2010, με θέμα: «Εκτροφή σαλιγκαριών σε εγκαταστάσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, μια εναλλακτική επαγγελματική προοπτική».
Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση θα συνεισφέρει στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας βοηθώντας έναν ανερχόμενο κλάδο παραγωγής. Συγκεκριμένα, στη χτεσινή μας εκδήλωση, τονίστηκε η ανάγκη να πιστοποιηθεί η παραγόμενη ποσότητα σαλιγκαριών για να μπορεί να εξαχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ξένων αγορών και να αποκτήσει έτσι προστιθέμενη αξία το προϊόν. Ακόμα, επισημάνθηκε η απουσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από αυτόν τον κλάδο, τον οποίο θα έπρεπε να ενισχύσει τόσο χρηματοδοτώντας την απαραίτητη έρευνα στον τομέα αυτό, όσο και αναλαμβάνοντας υπεύθυνα και εμπεριστατωμένα την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγροτών, καταπολεμώντας έτσι τα φαινόμενα τυχοδιωκτισμού που παρατηρούνται στον κλάδο. Την ανάγκη αυτή ενημέρωσης, άλλωστε, την έχουμε τονίσει και στο παρελθόν προς το Υπουργείο παρακολουθώντας την άναρχη και χωρίς προοπτικές ανάπτυξη του κλάδου.
Όσον αφορά την ενίσχυση των ενδιαφερομένων επενδυτών προκειμένου να επενδύσουν στο κλάδο αυτό, τονίστηκαν οι εξελίξεις στο τομέα αυτό που αφορούν την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία επιδοτούν πλέον μεταξύ άλλων και επενδύσεις εκτροφής σαλιγκαριών μέχρι 10 στρεμμάτων (είτε ανοιχτού, είτε κλειστού τύπου) με ποσοστά επιδότησης από 40-60% αναλόγως την τοποθεσία της επένδυσης (ορεινές, πεδινές περιοχές) και της ιδιότητας του ενδιαφερομένου (νέος ή παλαιός αγρότης) στην περιοχή μας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το μέτρο αυτό ξεκινάει στις 18/2/2011 με περιορισμένες όμως συνολικές δυνατότητες χρηματοδότησης.
Όσον αφορά την εκτροφή κλειστού τύπου, αναλύθηκε εκτενώς η τεχνική της εκτροφής και επισημάνθηκαν τα προβλήματα και οι αποτυχίες της συγκεκριμένης εκτροφής. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η χρησιμοποίηση κατάλληλου και ταυτοποιημένου γενετικού υλικού προσαρμοσμένου στις συνθήκες εκτροφής και όχι η χρησιμοποίηση υλικού από τον φυσικό πληθυσμό, καθώς και η χρησιμοποίηση δοκιμασμένης και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας για να αποφύγουμε τις αποτυχίες.
Για την εκτροφή ανοιχτού τύπου, λόγω και των πολλών περιπτώσεων αποτυχιών στην εκτροφή σαλιγκαριών τον τελευταίο καιρό, θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη να γίνει περισσότερη έρευνα και δοκιμές πεδίου για να ελαχιστοποιηθούν οι αποτυχίες και να διασφαλίσουν καλύτερα τα κεφάλαια τους οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές.
Κλείνοντας τα συμπεράσματα της εκδήλωσης μπορούμε να πούμε ότι, η σαλιγκαροτροφία είναι ένας ανερχόμενος παραγωγικός κλάδος με πολλές προοπτικές ανάπτυξης και μπορεί να αφήσει ικανοποιητικό εισόδημα. Όμως ένας ενδιαφερόμενος που σκέφτεται σοβαρά να επενδύσει στον τομέα της σαλιγκαροτροφίας, πρέπει να είναι πλήρως και πολύπλευρα ενημερωμένος σε θέματα τεχνογνωσίας που αφορούν την εκτροφή σαλιγκαριών και να περιμένει να δει απτά παραγωγικά αποτελέσματα από τις υπάρχουσες μονάδες εκτροφής σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα πριν προχωρήσει στην επένδυση του. Ούτως ώστε να επιτύχει στην επένδυση του, αποκομίζοντας υψηλά κέρδη και όχι να προβεί σε περιττά έξοδα που θα του αποφέρουν μόνο ζημία.

Παρακάτω αναρτημένο είναι το φυλλάδιο που δώσαμε στις εκδηλώσεις και είναι μέρος του βιβλίου που έχει εκδώσει ο ομιλητής της εκδήλωσης κ. Αβρααμ Νικολαίδης τον οποίο και ευχαριστούμε. Για περισσότερες όμως πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε και στον ίδιο στο τηλέφωνο 6932351863.

Φυλλάδιο ημερίδας 1/3

Φυλλάδιο ημερίδας 2/3

Φυλλάδιο ημερίδας 3/3

Πληροφορίες για φορείς παροχής τεχνογνωσίας